اقامت آمریکا از کانادا

اقامت به منظور کار، تحصیل و یا زندگی در آمریکا برای افراد زیادی در دنیا مطلوب است؛ به همین دلیل سالیانه درخواست های زیادی برای مهاجرت به آمریکا ارسال می شود که البته بسیاری از آن ها به دلیل احراز نکردن شرایط رد می شوند. ایرانیان زیادی به زندگی و اقامت در آمریکا تمایل نشان می دهند واز این رو سالیانه درخواست های زیادی از طریق مردم ایران برای دریافت اقامت آمریکا ارسال می شود.

تعدادی از این درخواست ها به دلیل نداشتن شرایط لازم از سوی فرد ریجکت می شوند، اما در برخی از کیس ها، درخواست ویزای آمریکا به دلیل ارسال از ایران رد می شود. این یک مسئله دیپلماتیک است و فعلا چاره خاصی برای آن اندیشیده نمی شود. گاهی اوقات مشاوران و کارشناسان امور ویزا به افراد پیشنهاد می دهند تا با اقامت در کشوری دیگر، برای اقامت آمریکا درخواست دهند. یکی از کشورهایی که برای درخواست ویزای آمریکا بسیار معمول است، کشور دوست و همسایه آمریکا یعنی کانادا است. بسیاری از افراد با اقامت در کانادا به راحتی می توانند ویزای آمریکا را دریافت کنند. ویزای آمریکا از کانادا، یکی از معمول ترین شیوه های دریافت ویزای آمریکا است که در بسیاری از کیس ها نتایج خوبی داشته و فرد را به رویای خود یعنی دریافت ویزای آمریکا و اقامت در این کشور نزدیک می کند. با توجه به اطلاعاتی که از موارد واقعی در دریافت ویزای کانادا در دست است، افراد می توانند از حدود سه ماه که از اقامت آن ها در کانادا گذشت، تقاضای ویزای آمریکا از کانادا بدهند. یکی از کارهایی که در فرآیند مصاحبه دریافت ویزای آمریکا از کانادا باید انجام داد این است که باید پاسخ های قانع کننده ای به سوالات ماموران مهاجرتی بدهند تا آن ها با ارائه ویزای اقامت آمریکا موافقت کنند.

برای اخذ ویزای توریستی و ویزای شینگن با شماره 88738706   تماس بگیرید